Noget afgørende tages for givet

NOGET AFGØRENDE TAGES BLOT FOR GIVET I RAPPORTEN OM ALTERNATIVE BYGGEFELTER I AMAGERFÆLLED SAGEN. DET FIKSERER LØSNINGER FOR AMAGER FÆLLED Meget er blevet undersøgt i rapporten om alternative byggemuligheder i stedet for strandengen påAmager Fælled. Det helt afgørende er imidlertid blot taget for givet. VÆRDIEN Rapporten tager uden kommentarer det for givet, at der skal […]

Læs hele indlægget

Næste generationers slum

København er ved at bygge fremtidens slum. Det ser måske nogenlunde pænt ud nu, hvor det er nyt, men mange kvarterer mangler de kvaliteter, der gør at de er langtidsholdbare. De bliver områder folk ikke vil bo i, når befolkningspresset på København tager af. De er tætte, uden megen sollys, ofte med bygninger i firkantede […]

Læs hele indlægget

Parallelsamfund – et ord der tvister virkeligheden

Det er blevet almindeligt at omtale livet i de såkaldte ghettoer som parallelsamfund. Ordet bruges som om det indiskutabelt dækker virkeligheden i ’ghettoerne’. Parallelsamfund er et af de mange ord i indvandrerdebatten, der er meget farvet. Det er blevet et helt dominerende ord. Det har en tvist, der udstiller indvandrere/mennesker med anden etnisk baggrund som […]

Læs hele indlægget

Billige boliger i København var en mulighed

Bragt i Politiken den 19.februar 2018 København kunne i dag have været en by med boliger for såvel rig som fattig. Disse muligheder blev ødelagt, da kommune og stat i 1992 dannede Ørestadsselskabet og vedtog, at offentligt ejede grunde skulle sælges dyrest muligt. Det var med socialdemokraterne i spidsen. Staten og kommunen ejede store arealer. […]

Læs hele indlægget

Indsats mod de få og for de mange

Indsats mod de få og for de mange kunne være passende ord for hvad vi skal gøre i de udsatte boligområder. Når debatten om udsatte boligområder kører – senest med Lars Løkkes nytårstale – så lyder det som om problemerne i områderne kommer fra langt hovedparten af beboerne i områderne. Det hedder, at områderne er […]

Læs hele indlægget

By & Havn er lille rentestigning fra økonomisk kollaps i milliardklassen

By&Havn pantsætter Københavns byplanlægning Kronik i Altinget den 16.november 2017 (klik) Hent den som pdf fil her (klik) Knud Erik Hansen, civilingeniør og kultursociolog, tidligere seniorforsker, borgerrepræsentant og folketingsmedlem. og Per Henriksen, tidligere politisk rådgiver Man skal være mere end optimist for at tro, at By & Havn kan betale deres gæld tilbage. Små ændringer […]

Læs hele indlægget

Amager Fælled: Aftalebrud eller almindelig planlægningspraksis [version 2]

Danmarks Naturfredningsforening har ikke holdt en ’aftale’ om Amager Fælled. Sådan lyder den socialdemokratiske og borgerlige fortælling om Danmarks Naturfredningsforenings forsvar for strandengen på Amager Fælled. Ifølge denne fortælling har Danmarks Naturfredningsforening indgået en aftale om, at der må bygges på strandengen. Vi skriver en ’aftale’ i gåseøjne, fordi det efter vores mening er misbrug […]

Læs hele indlægget